Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Var femte klarade inte provet i matematik

Var femte klarade inte provet i matematik

19,3 procent av eleverna i årskurs nio fick inte godkänt på nationella provet i matematik vårterminen 2011. Det är den högsta andelen sedan mätperiodens start vårterminen 2003 då motsvarande siffra var 9,2 procent. Det visar Skolverkets statistik som publiceras idag.

- Det är allvarligt att inte fler elever klarar matematiken. Goda kunskaper i matematik är viktigt för många ämnen. Dåliga matematikresultat är dåliga nyheter både före enskilda elever och för Sverige som kunskapsnation, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Satsningar på matematik behövs

Flickorna klarar samtliga nationella prov bättre än pojkarna förutom i matematik. Där är det pojkarna som i något högre utsträckning når nivån för godkänt. Totalt når 80,7 procent av eleverna minst nivån för godkänt i matematikprovet.
- När det gäller matematiken måste vi anstränga oss gemensamt. Från Skolverket har vi föreslagit en ny matematiksatsning med fokus på kollegialt lärande. Att lärare ges tid att tillsammans utveckla och förbättra undervisningen finns det starkt stöd i forskningen för, säger Anna Ekström.

Social bakgrund återspeglas i provresultat

Det finns ett starkt samband mellan elevernas resultat på nationella prov och bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, samt svensk eller utländsk bakgrund. Bland elever som har föräldrar med grundskola som högsta utbildning uppnår inte 38,7 procent nivån för godkänt.

Bäst resultat i det svenska provet

I det sammanvägda provresultatet i svenska uppnår 97,3 procent av eleverna minst nivån för godkänt, vilket utgör den högsta andelen bland ämnena. I ämnesprovet i engelska är motsvarande siffra 96,7 procent. Niondeklassarna gör också prov i NO-ämnena. Sammantaget är det 89,7 procent som når minst nivån för godkänt i ämnesprovet i fysik. I biologi är motsvarande siffra 88,3 procent och i kemi 83,9 procent.

Fakta om nationella prov

Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska. Resultaten ger en bild av elevernas kunskapsnivå och används som ett av flera underlag vid betygsättning i grundskolan. Proven i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk genomfördes första gången vårterminen 1998. Våren 2009 utökades ämnesproven med prov i de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. I de naturorienterade ämnena har varje skola och elev enbart gjort prov i ett av ämnena.

För frågor kontakta

Anna Ekström, generaldirektör 08-527 334 77

Helena Svensson, undervisningsråd 08-527 333 12

Jonas Bjermo, undervisningsråd 08-527 333 13

Christina Sandström, enhetschef 08-527 333 38

Källa: Skolverket

Alla nyheter