Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Skolverket vill att bestämmelser om lärarlegitimation senareläggs

Skolverket har idag bett regeringen att gå till riksdagen och föreslå att vissa bestämmelser om lärarlegitimation ska börja tillämpas senare.

I dagsläget har drygt 87 000 ansökningar kommit in. Hittills har drygt 2 000 legitimationer meddelats. Bedömningen är att en relativt stor del av ansökningarna inte kommer att hinna behandlas före den 1 juli i år då kravet på lärarlegitimation bland annat för att få tillsvidareanställning träder i kraft.

I bedömningen av vilken behörighet en examen eller en kurs ska ge behöver Skolverket i många fall begära kompletterande uppgifter från det lärosäte som utfärdat examensbeviset. Detta är en tidskrävande men helt nödvändig process för att säkerställa rättssäkerheten i ärendehanteringen och för att följa kraven i behörighetsförordningen. Denna hantering är avsevärt mer tidskrävande än vad som tidigare beräknats.

Skolverket har sedan tidigare aviserat stora problem med IT-stödet som är under utveckling. De problem som höstens och vinterns svårigheter förde med sig påverkar fortfarande arbetet i stor utsträckning. 

Tidsramen för uppdraget är snäv och komplexiteten i hanteringen av uppdraget är större än beräknat. Skolverket har vid flera tillfällen betonat att tidsplanen medför betydande svårigheter för verket.

Samtidigt har Skolverket ambitionen att utföra uppdraget inom de ramar som givits och gör stora ansträngningar för att uppnå detta. Skolverkets bedömning är dock nu att enskilda riskerar att komma i kläm, om inte de förändringar vi föreslår genomförs.

Källa: Skolverket

Alla nyheter