Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Statistik om skolor och elever läsåret 2011/12

Skolverket har publicerat officiell statistik om skolor och elever i förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Här finns länkar samlade till beskrivning av statistiken för alla skolformer.

Elevantalet i förskoleklass fortsätter att öka

Majoriteten av alla sexåringar går i förskoleklass. Läsåret 2011/12 är det 104 000 elever vilket är det högsta antalet sen början av 2000-talet.

Elevantalet i förskoleklass fortsätter att öka

Elevökning i grundskolan för första gången på 10 år

För första gången sedan början av 2000- talet har antalet elever i grundskolan ökat. Antalet har ökat med ungefär 2000 sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen att fortsätta öka fram till läsåret 2018/19.

Elevökning i grundskolan för första gången på 10 år

Antalet elever i specialskolan är oförändrat

Elevantalet i specialskolan är oförändrat jämfört med föregående läsår. Två av tre elever kommer från en annan kommun än den skolan är belägen och var femte elev bor på elevhem.

Antalet elever i specialskolan är oförändrat

Markant ökning av elever i grundsärskolans årskurs 9

Ändrade regler för skolformen har lett till minskat elevantal. Det minskade elevantalet innebär även att andelen elever som är mottagna i grundsärskolan i relation till hela den obligatoriska skolan fortsätter att minska. Antalet elever i årskurs nio har däremot ökat kraftigt.

Markant ökning av elever i grundsärskolans årskurs 9

Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska

Trots att det tionde skolåret är borttaget från grundsärskolan har inte antalet elever gymnasiesärskolan ökat. Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska och uppgår nu till 9 000.

Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska

Antalet elever i särskild utbildning för vuxna fortsätter att minska

Antalet elever som läser på särskild utbildning för vuxna har minskat något de senaste fyra åren och 2 procent jämfört med föregående år. Minskningen har främst skett på nivåerna grundsärskola och träningsskola. 

Antalet elever i särskild utbildning för vuxna fortsätter att minskaVid frågor om statistiken för förskoleklass och grundskolan kontakta:


Jonas Bjermo, undervisningsråd
08-527 333 13

Vid frågor om statistiken för specialskolan och särskolan kontakta:

Stefan Erson, undervisningsråd
08-527 334 29

Alla nyheter