Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Högt tryck på ansökningarHögt tryck på ansökningar


Ansökningstiden för stöd till personalförstärkningar inom elevhälsan är avslutad. Ansökningar har strömmat in.

– Att ha fått över 600 ansökningar är förstås oerhört glädjande! Det visar på ett stort intresse hos såväl kommuner som fristående skolor att stärka arbetet med elevhälsan. Det säger Joakim Feldt, chef på Skolverkets statsbidragsenhet.

Under mars månad kunde kommunala och fristående huvudmän ansöka om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan. 602 ansökningar om totalt drygt 300 miljoner kronor har inkommit. Till dessa kommer Skolverket att för 2012 fördela cirka 40 miljoner kronor.

Totalt har huvudmännen ansökt om medel motsvarande 1382 tjänster (årsarbetare), varav 439 lärare med specialpedagogisk kompetens, 390 speciallärare, 269 skolkuratorer, 156 skolsköterskor, 114 skolpsykologer och 14 skolläkare.

De fristående huvudmännen ansöker om mer medel per elev jämfört med kommunala huvudmän. I genomsnitt ansöker fristående huvudmän för 1870 kr/elev och kommunala huvudmän för 320 kr/elev.

Beslut om bidrag kommer att fattas under maj månad och beslutsmeddelande kommer att skickas till huvudmannen per post.

Alla nyheter