Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Dags för betyg

Betyg i årskurs 6 ska tillsammans med utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ge ökade möjligheter för en förbättrad information om, och en mer systematisk uppföljning av, elevernas kunskapsutveckling.

 Det senaste decenniet har årligen cirka tio procent av eleverna inte nått godkända resultat i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik i årskurs 9. Var fjärde elev saknar ett fullständigt slutbetyg från grundskolan. Nationella och internationella utvärderingar och andra studier visar att resultaten i den svenska skolan har försämrats i matematik, naturvetenskap och läsförståelse sedan början av 1990-talet.

Erfarenheter genom utvärderingar och inspektion har visat att utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen inte varit tillräckligt effektiva och tydliga verktyg för att följa upp elevernas kunskapsutveckling.

Betyg i årskurs 6 kommer att synliggöra resultaten i ett så pass tidigt skede att verkningsfulla åtgärder blir möjliga. Det blir också tydligare för huvudmännen hur resultaten i skolan ser ut, vilket i sin tur möjliggör åtgärder på övergripande nivå.

Betyg i årskurs 6 ska tillsammans med utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ge ökade möjligheter för en förbättrad information om, och en mer systematisk uppföljning av, elevernas kunskapsutveckling. Därmed stärks elevens rättigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt därutöver utvecklas så långt som möjligt.

Här finns information om betygsskalan, betygssättning, betygsdokument och det stöd Skolverket erbjuder i samband med tidigare betygssättning. Du kan också läsa om Skolverkets samlade kunskap kring frågan om betygsinflation.

Klicka på länkarna nedan för att komma vidare till Skolverkets hemsida.


Källa: Skolverket

Alla nyheter