Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Ökat fokus på lärande behövs för att stärka barns utveckling i förskolanSkolinspektionen identifierar fyra stora utvecklingsområden för att förskolan bättre ska klara det förtydligade pedagogiska uppdraget i den nya läroplanen. Det framkommer i den granskning av 42 förskolor och hur de arbetar med det förstärkta pedagogiska uppdraget som Skolinspektionen har genomfört.

- Kommunikation är centralt i alla delar av förskolans arbete. Förskolornas personal behöver arbeta med att utveckla barnfokuserade strategier som bidrar till att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. De behöver också arbeta med sin egen förståelse av barnens tänkande och sätt att uttrycka sig så att de kan möta varje barn i en ömsesidig dialog. På så sätt kan förskolan stärka sitt arbete med lärandeuppdraget, säger IngBeth Larsson, projektledare, Skolinspektionen.

De fyra områdena är:

  • Det behövs ökat fokus på lärandeuppdraget. 

  • Personalens förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i förhållande till uppdraget behöver utvecklas på många förskolor. 

  • Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla delar så det blir en naturlig del av det dagliga arbetet.

  • Förskolans ledarskap behöver lyftas och bli mer tydligt.

Det framkommer i granskningen att förskolans personal har en stark drivkraft att ge barnen en lärorik, rolig och lustfylld vistelse. Samtidigt behöver många förskolor fördjupa sitt arbete med att förankra läroplanen i sitt dagliga pedagogiska arbete. Det kan de göra genom att oftare gemensamt reflektera över den verksamhet som de erbjuder barnen. Syftet är att förbättra arbetet med barns utveckling och lärande.

Skolinspektionen lyfter även fram andra områden i granskningen:

  • Personalen på många förskolor behöver på ett tydligare sätt fördjupa sin kunskap om och ta in resultat från vetenskap och beprövad erfarenhet för att bättre förstå barns lärande och lärprocesser.

  • Personalen måste också stärka sin kunskap om hur både pojkar och flickor kan utvidga sina möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen.

  • På många förskolor saknas ett interkulturellt förhållningssätt som kan utveckla barnens förmåga att förstå olikheter och ge barnen redskap att förstå världen omkring sig.

Bakgrund

I en tidigare granskning har Skolinspektionen lyft fram behovet av att i förskolan arbeta med samtliga områden i läroplanen och att följa upp och dokumentera barnens utveckling för att kunna utveckla verksamheten. Det framhålls också i denna fördjupade granskning.

Skolinspektionens tidigare rapport om förskolans pedagogiska uppdrag: 
Förskolans pedagogiska uppdrag 

Fakta – Skolinspektionens granskning

Granskningen utgår från verksamhetsbesök med intervjuer och observationer på 42 förskolor, varav 14 fristående, i 14 kommuner. 

Granskade förskolor i följande kommuner ingår: Alvesta, Eskilstuna, Falkenberg, Filipstad, Håbo, Hudiksvall, Jönköping, Kalix, Nordanstig, Nynäshamn, Tranemo, Trelleborg, Vadstena och Örnsköldsvik.

Källa & bild: Skolinspektionen

Alla nyheter