Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Inkomst och utbildning ärvs i flera led

”Sådan far sådan son”, heter det. Enligt en ny rapport från Ifau bekräftas uttrycket och vidgas till ”sådan farfar sådan sonson”. Både inkomst och utbildning går i arv visar studier av 900 släkter i fyra generationer.

– Andra studier av det här slaget studerar föräldrar och barn, och kommer fram till att utbildning och inkomst visst går i arv men att det klingar av så att sambanden över tre generationer blir svagt. Vår mätning visar att sambandet i stället är mycket starkare än vad man kunnat vänta sig, säger docenten i nationalekonomi Anna Sjögren.

Hon är en av fyra författare bakom rapporten som på torsdagen ges ut av Ifau (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Forskargruppen har undersökt ungefär 900 släkter med start i den generation som föddes i slutet av 1800-talet. Den fjärde generationen är född på 1980-talet. Studien har syftat till att undersöka i vilken utsträckning inkomst och utbildning går i arv.

”Förvånansvärt” skriver forskarna om inkomstsambandet. Till exempel nämner de det faktum att om far- och morföräldrar tillhört de 20 procent med högst inkomst så har barnbarnen över dubbelt så stor chans att också hamna i inkomsttoppen.

Liknande samband återfinner forskarna i frågan om utbildning. Särskilt gäller att högre utbildade förfäder har högre utbildade ättlingar. Omvänt är dock ättlingar till lågt utbildade personer ”bara obetydligt överrepresenterade” bland personer som i dag endast har grundskoleutbildning.

– Sambanden är starkare i toppen av fördelningen för både inkomst och utbildning. Bland annat beror detta på att i början av 1900-talet hade de allra flesta lägsta utbildningsnivå. Att inte ha tagit realexamen säger inte nödvändigtvis något om deras egentliga potential. Det är delvis funktion av att utbildningsfördelningen på den tiden var så oerhört skev, säger Anna Sjögren.

– Däremot, hade mor- och farföräldrarna mer än minimumutbildning är chansen stor att man tillhör gruppen högre utbildade i dag. Det är inte utbildningen i sig, ser vi. Detta ”något annat” hänger uppenbarligen kvar över generationer, möjligen en sorts överförd familjekultur som är svår att mäta.

Källa: DN.se
 

Alla nyheter