Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Utbildningar inom miljövetenskap och samiska språk får fortsatt examenstillstånd

Vid utvärderingar som skett under 2013 i miljövetenskap och närliggande huvudområden samt samiska, påträffades brister i nio utbildningar.

Det gäller utbildningar i miljövetenskap vid fyra lärosäten: kandidatutbildningen vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet samt masterutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet. På Blekinge tekniska högskola kritiserades magisterutbildningen i strategiskt ledarskap för hållbarhet. Tre utbildningar i miljö- och hälsoskydd kritiserades, kandidatutbildningen vid Högskolan i Halmstad och magisterutbildningarna vid Stockholms universitet respektive Umeå universitet. Lärosätena fick ett år på sig att åtgärda bristerna. Efter uppföljningen har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nu beslutat att ge omdömet ”hög kvalitet” till samtliga utbildningar. 

Även kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet har följts upp. De har åtgärdat sina tidigare brister och får omdömet ”hög kvalitet” i uppföljningen.

Det innebär att utbildningarna inte längre riskerar att få sina examenstillstånd indragna.

Se information om och resultat för samtliga uppföljda utbildningar i Resultatsök »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttranden om respektive utbildning:


Källa: UKA.se

Alla nyheter