Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Högskolans regler i praktiken – en vägledning

UKÄ har gjort en sammanställning av erfarenheterna från de tillsynsbesök som Högskoleverket gjorde 1998-2012. Tanken är att rapporten ska kunna användas som en vägledning för universitet och högskolor inom ett antal viktiga områden, bland annat studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, studentärenden samt möjligheten till insyn i högskolans verksamhet.

Sammanställningen visar bland annat att hanteringen av studentärenden inom den centrala förvaltningen vid universitet och högskolor ofta fungerade bra. Det gällde framför allt ärenden om examensbevis. Däremot var det stora skillnader på hanteringen av studentärenden vid institutionerna inom ett lärosäte. En institution kunde ha föredömliga rutiner medan en annan institution helt saknade rutiner. Det gällde bland annat ärenden om tillgodoräknande, studieuppehåll och kursvärderingar. Högskolorna hade även svårt att följa bestämmelserna kring anstånd och studieuppehåll.

Tillsynsbesöken pekade även på att flertalet högskolor hade för långa handläggningstider för att lämna över överklagade antagningsärenden till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Det är viktigt att den som överklagat ett antagningsbeslut får sitt ärende prövat av ÖNH så fort som möjligt. Om det dröjer för länge kan den sökande förlora möjligheten att påbörja utbildningen den termin som är aktuell.

Läs rapporten »

Källa: UKA.se

Alla nyheter