Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Utbildare

Stockholms universitet

Hemsida: http://www.su.se/utbildning/

Stockholms universitet - Universitetet i huvudstaden

Här sker utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap 

Forskning på högsta nivå – ett ledande forskningsuniversitet
Stockholms universitet har landets största samlade forskning inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap och har världsledande forskning inom ett flertal områden.

Utbildning på högsta nivå – utbildning som vilar på vetenskaplig grund
Kopplingen mellan forskning och undervisning är stark, vilket ger en hög kvalitet i alla undervisning. Studenter från Stockholms universitet återfinns på ledande platser inom alla områden i näringsliv och samhälle.

Universitetet i huvudstaden – aktivt i samhällsdebatt och i samhällsutveckling
Stockholms universitets ursprung som ett öppet, tillgängligt och med samhället integrerat lärosäte, präglar verksamheten sedan starten år 1878, då som ett alternativ till de traditionella universiteten.

Läs mer här