Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Utbildare

Göteborgs universitet - Biomedicinska analytikerprogrammet

Hemsida: http://www.sahlgrenska.gu.se/utbildning/program/bma/

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

Biomedicinska analytikerprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av biomedicin, teknik och människor och vill arbeta med kvalificerat laboratoriearbete och undersökningsmetodik. Du väljer att specialisera dig inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Utbildningen ger dig en yrkesexamen och legitimation som biomedicinsk analytiker samt en akademisk examen. Arbetsmarknaden är god.

För dem som börjar studera till biomedicinsk analytiker i höst väntar en ljus arbetsmarknad. Tillgången på biomedicinska analytiker beräknas nästan halveras under de kommande femton åren, framför allt på grund av stora pensionsavgångar, samtidigt som efterfrågan kommer att öka.

 

Arbetsområde
Som biomedicinsk analytiker kan du arbeta på sjukhuslaboratorier, en dynamisk miljö där forskning och utveckling är en viktig del av verksamheten. Du kan välja att arbeta inom klinisk kemi, patologi, mikrobiologi och transfusionsmedicin med analyser och undersökningar av blod, kroppsvätskor och vävnader i diagnostiskt syfte. Du kan även arbeta inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och hjärt-lungvård med att självständigt utföra fysiologiska och nuklearmedicinska undersökningar på patienter. Statliga forskningsinstitutioner och industrin, bioteknik och läkemedel, är andra möjliga arbetsplatser. Arbetet där kan innefatta djurförsök. Gemensamt för arbetsområdena är ansvar för rutiner och säkerhet i laboratoriearbetet och för metod- och kvalitetsutveckling.

Innehåll
Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap, dess teoretiska och praktiska grund samt kliniska tillämpningar. Första året får du en introduktion till yrket och en bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Du läser även kurser i anatomi och fysiologi, vetenskaplig metodik och statistik, kemi och biokemi, farmakologi samt cellbiologi.

Inför termin 3 väljer du område för specialisering, laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. De områdesspecifika kurserna omfattar 90 av totalt 180 hp. Laboratoriemedicin innehåller medicinska ämnen som patologi, klinisk kemi, hematologi, transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi och immunologi. Klinisk fysiologi innehåller diagnostisk fysiologi (organinriktad), radiofysik, nuklearmedicin, telemedicin samt omvårdnad. Under den senare delen av utbildningen genomför du cirka 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom kliniska laboratorier, fysiologkliniker och vårdavdelningar inom Västra Götalandsregionen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, laborationer, metodövningar, seminarier samt fältstudier och utformas så att du tränas i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Litteraturen är till stor del på engelska. Sahlgrenska akademin erbjuder utbyte med utländska universitet.

Vidare studier
Programmet ger dig en bred kunskapsbas för studier på avancerad nivå vilka kan leda till en magister- eller masterexamen. Ett års studier på avancerad nivå krävs för forskarnivå.

Mer information om programmet

Behörighet och anmälan
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B och Ma C (områdesbehörighet 12).

Anmäl dig
 

Biomedicinsk analytiker är ett framtidsjobb, läs mer här

Kontakta oss

Studievägledning
Barbro Sköldeberg, Tel: 031-786 2900 e-post: bma@gu.se

Inst för biomedicin
Box 440 405 30 Göteborg

Telefon:
031-786 2900

Besöksadress:
Medicinaregatan 9A

Institutionen för biomedicin